Brunnsborrning, Jordvärme och Bergvärme

MILJÖ OCH ANSVAR

Vår bransch innebär regelbunden åverkan i skog och natur. Därför är det av yttersta vikt att ha en välformulerad miljöpolicy för minsta möjliga skada skall åsamkas vår omvärld. 

Våra miljöåtaganden:

DFAB Skall:
- Åta sig att göra så lite skada som möjligt på kringliggande miljö genom aktiva åtgärder, skydd och alternativa metoder när det är möjligt.
- Hantera eventuellt avfall enligt principen att återvinna så mycket som möjligt. Vidare skall DFAB följa alla, i branschen, gällande regler för hantering av avfall.
- Miljö och utsläpp skall tas i beaktning vid inköp av maskiner och fordon. I största möjliga mån skall ett så miljövänligt bränsle som möjligt nyttjas. 
- DFAB skall ligga i framkant och tillgodogöra sig branschens rekommendationer för miljöhantering för att även i framtiden kunna gå i bräschen i miljöfrågor.
- Principen om kontinuerlig förbättring skall också råda miljöfrågor.


Miljö och Ansvar

Certifieringar och Leverantörer

  • Moelven
  • Drillwell Brunnsborrning
  • Drillwell är certifierade borrare
  • Södra Skogsägarförening
  • Bergvärme och Jordvärme installation

Kontakt

0761 386 777 
Håbol Stom 160
66891 Ed
kontakt@df-ab.se

Miljö och Ansvar