Brunnsborrning, Jordvärme och Bergvärme

Brunnsborrning

För att få ett friskt och säkert vatten ifrån sin egen brunn krävs kunskap och säkra metoder. DFAB hjälper dig från början till slut - och garanterar dig ett en frisk och välfylld källa till vatten

DFAB levererar, via vår undergren Drillwell, en komplett lösning. Under vårt tak finns brunnsborrare, grävmaskiner och VVS-montörer så att hela processen kontrolleras. Detta garanterar ett säkert resultat och ett bra pris.

I Sverige ligger en normal brunn på mellan 70 och 80 meters djup. Men det är inte alltid lätt att veta hur mycket vatten en vattenåder ger och hela processen kräver inte bara kunnande utan även resurser utifall inte tillrinningen skulle vara tillräcklig. 

För att våra kunder skall känna sig säkra hjälper vi till hela vägen. Vi hjälper er välja en bra plats för er brunn, vi mäter tillrinningen och om det inte är tillräckligt utförs en hydraulisk tryckning för att öka vattentillrinningen. 

Efter att brunnen är borrad hjälper vi till med vattenanalys.

Därefter erbjuder vi er grävning fram till fastigheten och alla installationer av utrustning som behövs.

Läs mer på Drillwell.se

Vattenborrning och brunnsborrning

Hydraulisk tryckning av er vattenbrunn

Alla vattenbrunnar kräver ett visst underhåll. Ett vanligt problem är att grundvattenssprickorna slammar igen och då hittar inte grundvattnet till just din brunn. 

Lösningen är att man pressar vatten genom ert borrhål med högt tryck. Vatten pressas i cirka 100-1500 bar genom en manschett ner i borrhålet och ner till brunnens grundvattenssprickor.

Metoder befriar sprickor och kanaler från slam och sand vilket förhindrat vattnets tillströmning.

Vid behov gör vi även renspolning av vattenbrunnen för att er brunn skall leverera rent och friskt vatten igen.

Är det vi som borrar er brunn levererar vi även en vattengaranti. Garantin täcker ett vattentryck på 2800 dygnsliter efter 100 meter. Kan vi ej uppnå detta faktureras inte kunden för borrningen utan enbart för material och etablering. 
Läs mer på Drillwell.se

Hydraulisk tryckning av vattenbrunn

Kostnadsfri offert och hjälp hela vägen

Vi ger dig alltid vägledning, tips och råd innan du fattar ett beslut. Vid brunnsborrning erbjuder vi dessutom vattengaranti.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Certifieringar och Leverantörer

  • Drillwell Brunnsborrning
  • Drillwell är certifierade borrare
  • Värmepump av högsta kvalité
  • Bergvärme och Jordvärme installation

Kontakt

0761 386 777 
Håbol Stom 160
66891 Ed
kontakt@df-ab.se

Brunnsborrning